Zawiadomienie o awanskie, gratulacje

 

 

 

...................., dnia.......................

Adresat:....................................

 

 

 

Szanowny Panie,

mam przyjemność zawiadomić Pana o awansie z dniem................... na stanowisko ................., które oznacza dla Pana nowe wyzwanie.

Niniejszy awans stanowi uznanie i wyróżnienie za dotychczasowe sumienne wykonywanie obowiązków. Jesteśmy przekonani, że na nowym stanowisku przystąpi Pan do pracy z takim samym zapałem i zaangażowaniem, jakie wykazał Pan podczas dotychczasowej pracy w naszej firmie.

Prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji z powodu awansu.

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

......................................

(podpis)

Wzory umów: