Skarga

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Ośrodek Zamiejscowy

we Wrocławiu

 

 

Skarżący: Jan Nowak

ul. Kacza 12/11 87-100 Wrocław

 

 

 

SKARGA

 

 

Zaskarżam decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.8.1999 roku nr aaa-123 doręczoną mi w dniu 14.9.1999 roku i wnoszę o:

1. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

2.Zasądzenie od Wojewody na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

 

 

Uzasadnienie

 

Decyzją z 15.01.1999 R. Zarząd Gospodarki Terenami Urzędu we Wrocławiu orzekł o zwrocie przez III Urząd Skarbowy na moją rzecz nieruchomości przy ul. Szerokiej 1, nabytej przez III Urząd Skarbowy w trybie przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu w roku 1990.

Dowód: decyzja o wywłaszczeniu z dnia 29.02.1990 Roku nr ZGT 123/90

III Urząd Skarbowy nabył nieruchomość na biura, jednak do dnia dzisiejszego nie poczynił żadnych działań mających na celu przystosowanie nieruchomości do pełnienia działań, do jakich, została wywłaszczona. Dziesięć lat stoi budynek i niszczeje.

Złożyłem wniosek o zwrot nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Szerokiej 1.

Zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa, ponieważ sporna nieruchomość nie została wykorzystana zgodnie z celem, na jaki została wywłaszczona.

III Urząd Skarbowy nie potrzebuje już biurowca ponieważ w ubiegłym roku wybudował sobie biurowiec przy ul. Św. Janów 1. W konsekwencji utrzymywania w mocy decyzji wojewody Dolnośląskiego sporna nieruchomość nie będzie wykorzystana.

Ten stan sprawy uzasadnia wnioski skarżącego zgłoszone na wstępie.

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: